PRIVACY POLICY

CHOICE JUWELEN NV verbindt zich ertoe de gegevens van de gebruiker, bezoeker of klant (hierna genoemd "U" of  "Gebruiker" ) uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels uw bestelling afsluit en om U vrijblijvend informatie van WWW.CHOICEJUWELEN.BE toe te sturen.

Indien U echter ook informatie via e-mail wenst te ontvangen, gelieve dan uw e-mailadres door te geven. Deze gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen nooit doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden. Gegevens die zich in de klantenlijst van CHOICE JUWELEN NV bevinden, kunnen op elk moment opgevragen, verbeterd, gewijzigd of geschrapt worden op aanvraag van de Gebruiker. Het volstaat een aanvraag te sturen op het volgende adres: info@choicejuwelen.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, CHOICE JUWELEN NV heeft dus geen toegang tot zijn paswoord.

CHOICE JUWELEN NV respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de over hem beschikbare gegevens op WWW.CHOICEJUWELEN.BE ter consultatie, wijziging of verwijdering.